เมื่อนึกถึงคาร์บอนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมของคุณ ให้นึกถึง บริษัท ชุ้งค์

คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด (Schunk Carbon Technology) ผู้นำโซลูชันด้านคาร์บอนและเซรามิก

คาร์บอนสำหรับงานวิศวกรรม (Mechanical Carbon) - ตลับลูกปืนที่ทนการสึกหรอสูงชนิดมีสารหล่อลื่นในตัว ชุดซีล และส่วนประกอบปั๊มของเราที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ คาร์บอนสำหรับงานวิศวกรรม (Mechanical Carbon) - ตลับลูกปืนที่ทนการสึกหรอสูงชนิดมีสารหล่อลื่นในตัว ชุดซีล และส่วนประกอบปั๊มของเราที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ คาร์บอนสำหรับงานวิศวกรรม (Mechanical Carbon) - ตลับลูกปืนที่ทนการสึกหรอสูงชนิดมีสารหล่อลื่นในตัว ชุดซีล และส่วนประกอบปั๊มของเราที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ คาร์บอนสำหรับงานวิศวกรรม (Mechanical Carbon) - ตลับลูกปืนที่ทนการสึกหรอสูงชนิดมีสารหล่อลื่นในตัว ชุดซีล และส่วนประกอบปั๊มของเราที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

คาร์บอนสำหรับงานวิศวกรรม (Mechanical Carbon)

ตลับลูกปืนที่ทนการสึกหรอสูงชนิดมีสารหล่อลื่นในตัว ชุดซีล และส่วนประกอบปั๊มของเราที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

คาร์บอนสำหรับงานระบบไฟฟ้า (Electrical Carbon) - โซลูชันในเชิงนวัตกรรมของเราเน้นย้ำความมั่นใจให้คุณทั้งในด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือไว้วางใจได้ของระบบส่งไฟฟ้า ช่วยให้คุณไร้ซึ่งความกังวลใจใด ๆ กับการใช้งานระบบส่งไฟฟ้าในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรม รวมถึงในกระบวนการผลิตพลังงานและในครัวเรือน คาร์บอนสำหรับงานระบบไฟฟ้า (Electrical Carbon) - โซลูชันในเชิงนวัตกรรมของเราเน้นย้ำความมั่นใจให้คุณทั้งในด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือไว้วางใจได้ของระบบส่งไฟฟ้า ช่วยให้คุณไร้ซึ่งความกังวลใจใด ๆ กับการใช้งานระบบส่งไฟฟ้าในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรม รวมถึงในกระบวนการผลิตพลังงานและในครัวเรือน คาร์บอนสำหรับงานระบบไฟฟ้า (Electrical Carbon) - โซลูชันในเชิงนวัตกรรมของเราเน้นย้ำความมั่นใจให้คุณทั้งในด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือไว้วางใจได้ของระบบส่งไฟฟ้า ช่วยให้คุณไร้ซึ่งความกังวลใจใด ๆ กับการใช้งานระบบส่งไฟฟ้าในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรม รวมถึงในกระบวนการผลิตพลังงานและในครัวเรือน คาร์บอนสำหรับงานระบบไฟฟ้า (Electrical Carbon) - โซลูชันในเชิงนวัตกรรมของเราเน้นย้ำความมั่นใจให้คุณทั้งในด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือไว้วางใจได้ของระบบส่งไฟฟ้า ช่วยให้คุณไร้ซึ่งความกังวลใจใด ๆ กับการใช้งานระบบส่งไฟฟ้าในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรม รวมถึงในกระบวนการผลิตพลังงานและในครัวเรือน

คาร์บอนสำหรับงานระบบไฟฟ้า (Electrical Carbon)

โซลูชันในเชิงนวัตกรรมของเราเน้นย้ำความมั่นใจให้คุณทั้งในด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือไว้วางใจได้ของระบบส่งไฟฟ้า ช่วยให้คุณไร้ซึ่งความกังวลใจใด ๆ กับการใช้งานระบบส่งไฟฟ้าในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรม รวมถึงในกระบวนการผลิตพลังงานและในครัวเรือน

วัสดุคาร์บอนทนความร้อน (Thermal Carbon) - จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์และผลิตแก้ว เยื่อบุผนังเตาเผา (Furnace Lining) สู่การผลิตซิลิคอนและสารกึ่งตัวนำ  ล้วนช่วยให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal Process) ของคุณที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยโซลูชันของเราได้เสมอ วัสดุคาร์บอนทนความร้อน (Thermal Carbon) - จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์และผลิตแก้ว เยื่อบุผนังเตาเผา (Furnace Lining) สู่การผลิตซิลิคอนและสารกึ่งตัวนำ  ล้วนช่วยให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal Process) ของคุณที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยโซลูชันของเราได้เสมอ วัสดุคาร์บอนทนความร้อน (Thermal Carbon) - จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์และผลิตแก้ว เยื่อบุผนังเตาเผา (Furnace Lining) สู่การผลิตซิลิคอนและสารกึ่งตัวนำ  ล้วนช่วยให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal Process) ของคุณที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยโซลูชันของเราได้เสมอ วัสดุคาร์บอนทนความร้อน (Thermal Carbon) - จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์และผลิตแก้ว เยื่อบุผนังเตาเผา (Furnace Lining) สู่การผลิตซิลิคอนและสารกึ่งตัวนำ  ล้วนช่วยให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal Process) ของคุณที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยโซลูชันของเราได้เสมอ

วัสดุคาร์บอนทนความร้อน (Thermal Carbon)

จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์และผลิตแก้ว เยื่อบุผนังเตาเผา (Furnace Lining) สู่การผลิตซิลิคอนและสารกึ่งตัวนำ ล้วนช่วยให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal Process) ของคุณที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยโซลูชันของเราได้เสมอ

วัสดุเซรามิกทางเทคนิค (Technical Ceramics) - วัสดุสำหรับเซรามิกของเราช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดทางสมรรถนะที่มีอยู่ของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยความร้อน (Heat Treatment Process) ทั้งด้านทนการสึกหรอ ความเหนียว และความแข็งแรง วัสดุเซรามิกทางเทคนิค (Technical Ceramics) - วัสดุสำหรับเซรามิกของเราช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดทางสมรรถนะที่มีอยู่ของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยความร้อน (Heat Treatment Process) ทั้งด้านทนการสึกหรอ ความเหนียว และความแข็งแรง วัสดุเซรามิกทางเทคนิค (Technical Ceramics) - วัสดุสำหรับเซรามิกของเราช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดทางสมรรถนะที่มีอยู่ของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยความร้อน (Heat Treatment Process) ทั้งด้านทนการสึกหรอ ความเหนียว และความแข็งแรง วัสดุเซรามิกทางเทคนิค (Technical Ceramics) - วัสดุสำหรับเซรามิกของเราช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดทางสมรรถนะที่มีอยู่ของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยความร้อน (Heat Treatment Process) ทั้งด้านทนการสึกหรอ ความเหนียว และความแข็งแรง วัสดุเซรามิกทางเทคนิค (Technical Ceramics) - วัสดุสำหรับเซรามิกของเราช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดทางสมรรถนะที่มีอยู่ของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยความร้อน (Heat Treatment Process) ทั้งด้านทนการสึกหรอ ความเหนียว และความแข็งแรง

วัสดุเซรามิกทางเทคนิค (Technical Ceramics)

วัสดุสำหรับเซรามิกของเราช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดทางสมรรถนะที่มีอยู่ของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยความร้อน (Heat Treatment Process) ทั้งด้านทนการสึกหรอ ความเหนียว และความแข็งแรง

ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Just like a toolbox, experience with established technologies in our four areas of expertise can be quickly and precisely transferred into new developments and customer-specific solutions. We call it PAVE: Process Added Value Engineering.

หัวข้อในการพูดคุยตอนนี้