หัวข้อในการพูดคุยตอนนี้

ข้อมูลปัจจุบันของชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)


ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแสดงสินค้าและงานกิจกรรม
ติดต่อขอข้อมูลเผยแพร่

เดือน: ทุกเดือน
 • ทุกเดือน
 • February 2019
 • March 2019
 • April 2019
 • May 2019
 • June 2019
 • September 2019
ประเทศ: ทั่วโลก
 • ทั่วโลก
 • Brazil
 • China
 • England
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Spain
 • Sweden
 • USA

ElekBu 2019

Date: 05.02.2019 - 06.02.2019
Location: Berlin, Germany
Exhibitor: Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Chemtech World Expo 2019

Date: 20.02.2019 - 23.02.2019
Location: Mumbai, India
Exhibitor: Schunk Metal & Carbon (I) Pvt.Ltd.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

JEC World 2019

Date: 12.03.2019 - 14.03.2019
Location: Paris, France
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

APEC 2019

Date: 17.03.2019 - 21.03.2019
Location: Anaheim, CA, USA
Exhibitor: Schunk Carbon Technology GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Semicon China 2019

Date: 20.03.2019 - 22.03.2019
Location: Shanghai, China
Exhibitor: Schunk Xycarb Technology B.V.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

INAPA Jakarta 2019

Date: 20.03.2019 - 22.03.2019
Location: Jakarta, Indonesia
Exhibitor: Schunk Carbon Technology Co. Ltd.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Wind Europe Exhibition & Conference 2019

Date: 02.04.2019 - 04.04.2019
Location: Bilbao, Spain
Exhibitor: Schunk Carbon Technology GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Auto Shanghai 2019

Date: 18.04.2019 - 25.04.2019
Location: Shanghai, China
Exhibitor: Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

AUTOMEC 2019

Date: 23.04.2019 - 27.04.2019
Location: São Paulo, Brazil
Exhibitor: Schunk do Brasil Eletrografites Ltda.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

CoFAT 2019

Date: 07.05.2019 - 08.05.2019
Location: Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeldbruck, Germany
Exhibitor: Schunk Carbon Technology GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

PCIM Europe 2019

Date: 07.05.2019 - 09.05.2019
Location: Nuremberg, Germany
Exhibitor: Schunk Carbon Technology GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

AWEA WindPower 2019

Date: 20.05.2019 - 23.05.2019
Location: Houston, TX, USA
Exhibitor: Schunk Carbon Technology, LLC
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Coil Winding 2019

Date: 21.05.2019 - 23.05.2019
Location: Berlin, Germany
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

UITP Global Public Transport Summit 2019

Date: 09.06.2019 - 12.06.2019
Location: Stockholm, Sweden
Exhibitor: Schunk Bahn- und Industrietechnik
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

THERMPROCESS 2019

Date: 25.06.2019 - 29.06.2019
Location: Düsseldorf, Germany
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Schunk Ingenieurkeramik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

DSEi

Date: 10.09.2019 - 13.09.2019
Location: Excel Center London, England
Exhibitor: Weiss Umwelttechnik GmbH, Schunk Carbon, Schunk Industriekeramik
Division: Weiss Technik, Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด