ชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology) แพร่หลายทั่วโลก

ใช้จุดแข็งของการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วโลกให้เกิดประโยชน์

ชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology) ยังดำเนินธุรกิจอยู่ใน 26 ประเทศ พบได้ทุกที่ในตลาดหลากหลายประเภทและที่บ้าน

 

เราอยู่ใกล้ ๆ คุณเสมอ เราเข้าใจเงื่อนไขทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า และตอบสนองโดยปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของแต่ละรายได้ การร่วมมือระหว่างกันทั้งการพัฒนาและการผลิตถือเป็นเรื่องที่เรากระทำเป็นปกติ เพราะช่วยให้เราจัดหาแนวทางสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับคุณขณะเข้าสู่ตลาดใหม่

เพราะโครงสร้างบริษัทที่ยืดหยุ่นและการกระจายการบริหารงานเป็นไปในแนวทางเดียวกับตลาดและการใช้งานของลูกค้าเรา จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ช่วยให้เราตอบสนองและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาได้รวดเร็วขึ้น ในฐานะบริษัทขนาดกลาง เรายินดีสนับสนุนความคิดคุณโดยตรงไปพร้อม ๆ กับจัดหาเทคโนโลยีระบบพื้นฐานที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลกให้คุณ การทำงานร่วมกับชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology) คุณจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นนับตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงเริ่มการผลิต