กระเดื่องถ่านเก็บไฟ (บำรุงรักษาและซ่อมแซม)
ดาวน์โหลด

กระเดื่องถ่านเก็บไฟ (บำรุงรักษาและซ่อมแซม)

กระเดื่องถ่านเก็บไฟ (Brush Rocker) ของเราใช้งานเข้ากับซองแปรงถ่าน(Brush Holder) และแปรงถ่าน(Carbon Brush) ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมั่นใจได้ว่าแปรงถ่าน(Brush) จะวางตัวอยู่บนคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำตลอดเวลาแม้อยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง ไม่ว่าจะประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมดหรือบางส่วน กระเดื่องถ่านเก็บไฟของเรายังลดค่าใช้จ่ายในการประกอบของคุณลงได้เป็นอย่างมาก


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • มีความเสถียรสูง
  • ใช้งานเข้ากับซองแปรงถ่าน (Brush Holder) และแปรงถ่าน (Carbon Brush) ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนประกอบ

Share this content: