• กระเดื่องถ่านเก็บไฟ (ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
  • กระเดื่องถ่านเก็บไฟ (ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
ดาวน์โหลด

กระเดื่องถ่านเก็บไฟ (ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)

กระเดื่องถ่านเก็บไฟ (Brush Rocker) สำหรับมอเตอร์ DC ช่วยให้มั่นใจได้ว่าถ่านคาร์บอนเก็บไฟ (Carbon Brush) วางตัวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำตลอดเวลาบนคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) แม้อยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง ไม่ว่าจะประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมดหรือบางส่วน กระเดื่องถ่านเก็บไฟของเรายังลดค่าใช้จ่ายในการประกอบของคุณลงได้เป็นอย่างมาก

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • มีความเสถียรสูง
  • แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนประกอบ

Share this content: