ก้านส่งหล่อลื่น (stick) สำหรับการหล่อลื่นหน้าแปลนล้อ (wheel flange lubrication)
ดาวน์โหลด

ก้านส่งหล่อลื่น (stick) สำหรับการหล่อลื่นหน้าแปลนล้อ (wheel flange lubrication)

หลักการหล่อลื่นหน้าแปลนล้อของเราง่ายมาก กล่าวคือ สารหล่อลื่นแห้งที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักจะลดแรงเสียดทานระหว่างหน้าแปลนล้อกับรางรถ และเพื่อจุดประสงค์นี้ จึงติดตั้งก้านส่งหล่อลื่นแบบแข็งพร้อมกะโหลกกรองเข้ากับตู้รถไฟโดยตรงและมีสปริงกดก้านส่งหล่อลื่นให้แนบไปกับหน้าแปลนล้ออีกชั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการหล่อลื่นดำเนินไปต่อเนื่องด้วยปริมาณสารหล่อลื่นที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้เสียงขณะเดินเครื่องและการสึกหรอลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึงได้ยืดอายุการใช้งานของล้อและรางด้วย

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้:

  • วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักอย่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานตามการรับรองยุโรป (European standard)
  • โซลูชันตามความต้องการลูกค้า
  • พัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา
  • การหล่อลื่นแบบของแข็ง (solid lubrication) หมายความถึงการใช้งานที่ประหยัด
  • การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมทำได้ง่ายอย่างที่สุด

Share this content: