ขั้วแอโนดในหลอดเอกซเรย์ (X-Ray) แบบหมุน (Rotating X-ray Anode)

ขั้วแอโนดในหลอดเอกซเรย์ (X-Ray) แบบหมุน (Rotating X-ray Anode)

99% ของพลังงานที่ใช้ขณะเอกซเรย์ (X-Ray) จะเสียไปเป็นความร้อนที่ต้องระบายออกไปจากระบบ จุดโฟกัส (Focal Spot) จะกระจายอยู่ตลอดขอบขั้วแอโนด (Anode) อันเป็นผลมาจากการหมุนเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับขั้วแอโนดโลหะบริสุทธิ์ ขั้วแอโนดแกรไฟต์ของเรามีชั้นโลหะบัดกรีบางมาก ซึ่งมีคุณลักษณะที่โดดเด่นด้านความจุความร้อน (Thermal Capacity) และการแผ่รังสี แข็งแกร่งมากขึ้นที่อุณหภูมิสูงและมีมวลเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotating Mass) น้อยกว่ามาก


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • ขั้วบวกกราไฟต์ (Graphite Anode) ที่มีชั้นโลหะบางมากแทนที่ขั้วบวกโลหะบริสุทธิ์ (Metal Anode)
  • ความจุความร้อน (Thermal Capacity ) สูง
  • การนำความร้อนและการแผ่รังสีโดดเด่น
  • แข็งแกร่งมากขึ้นที่อุณหภูมิสูง
  • มีมวลน้อยกว่ามาก

Share this content: