ข้อต่อกระแสไฟฟ้าแบบอ่อน (Flexible Current Connectors)
ดาวน์โหลด

ข้อต่อกระแสไฟฟ้าแบบอ่อน (Flexible Current Connectors)

แถบตัวนำ (Conductor Band) และข้อต่อไฟฟ้า (Power Connection) ของเราใช้เพื่อเชื่อมต่อเชิงกลระหว่างส่วนประกอบซึ่งแยกออกจากกันด้วยไฟฟ้า พบได้ในสวิตช์เกียร์ (Switchgear) การผลิตอุปกรณ์ หุ่นยนต์งานเชื่อม และการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) เป็นต้น ใช้วัสดุที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าระบบส่งไฟฟ้ามีความปลอดภับและวางใจได้

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลักคุณภาพสูง
  • มีประสิทธิภาพและความน่าไว้วางใจสูง
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
  • การให้บริการเชิงเศรษฐกิจระดับสูง
  • การใช้งานกว้างขวาง

Share this content: