• ซองแปรงถ่าน (Brush Holders)
  • ซองแปรงถ่าน (Brush Holders)
ดาวน์โหลด

ซองแปรงถ่าน (Brush Holders)

ซองแปรงถ่าน (Brush Holder) สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรและระบบ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าถ่านเก็บไฟ (Brush) วางตัวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำตลอดเวลาแม้อยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง นอกจากนี้ บูรณาการด้านการบ่งชี้การสึกหรอยังทำให้แน่ใจในประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนใหม่ทดแทนอีกด้วย


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • มีความเสถียรสูง
  • แปรงถ่าน (Carbon Brush) ของเราเข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเนื่องด้วยข้อบ่งชี้การสึกหรอแบบบูรณาการ

Share this content: