ตัวยึดฮาร์ดแวร์  (Fastening Hardware)
ดาวน์โหลด

ตัวยึดฮาร์ดแวร์ (Fastening Hardware)

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบุเสริมวัสดุหุ้มชั้นใน (Relining) ที่มีประสิทธิภาพ เราไม่เพียงรักษาคุณภาพเตาเผาคุณไว้เท่านั้น แต่เรายังปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนประกอบจดสิทธิบัตรของเราผลิตจาก CFC ซึ่งในที่นี้เราได้ตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ใหม่ คุณหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่ลำบากแบบเดิม ๆ เช่น การที่มักต้องใช้ส่วนประกอบโมลิบดินัมได้โดยการใช้ตัวยึด CFC ที่ทนทานของเรา เพราะไม่มีการฉีกขาดเนื่องจากความเปราะบาง ไม่สร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตในแต่ละครั้ง (Batch) และไร้สภาวะการไม่มีเสถียรภาพของฉนวนความร้อน นอกจากนี้ การซ่อมแซมภายในส่วนที่มีความร้อนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องย้ายส่วนที่มีความร้อนออก

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • เสริมฐานบริเวณที่มีความร้อนด้วยบริการครบวงจร
  • ตัวยึดฮาร์ดแวร์ผลิตจากวัสดุ CFC ที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • แข็งแกร่งและทนความร้อนได้สูง
  • ซ่อมแซมได้ง่ายขึ้น
  • ประสิทธิภาพสูงขึ้นและอายุการใช้งานของเตาเผายาวนานขึ้น

Share this content: