ท่อสล็อต (Slot Tube) และท่อหลายรู (Multibore Tube)
ดาวน์โหลด

ท่อสล็อต (Slot Tube) และท่อหลายรู (Multibore Tube)

ท่อที่มีลักษณะพิเศษเหล่านี้มักจะติดตั้งในแผ่นเหล็กก้นอ่างล้างของกระบวนการนำแก๊สเข้าไปยังโลหะหลอมเหลว เราใช้วัสดุ AluSIK-99 เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประกอบในที่นี้มีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องด้วยความแข็งแกร่ง ความทนต่อการสึกหรอ และการใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีของวัสดุ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ของเรา เราจึงมีท่อที่มีรูปทรงเรขาคณิตซับซ้อน มีคุณภาพ และความเสถียรเชิงขนาดระดับสูง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • ความแข็งแกร่งทนทานสูงมาก
  • ทนต่อการสึกหรอและการใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี
  • ผลิตภัณฑ์ไฮแทคที่มีเสถียรภาพเชิงขนาดและคุณภาพระดับสูง
  • วัสดุ : AluSIK-99

Share this content: