พัดลมแบบใบพัดตามแนวรัศมี (Radial Fan)/พัดลมพาความร้อน (Convection Fan)
ดาวน์โหลด

พัดลมแบบใบพัดตามแนวรัศมี (Radial Fan)/พัดลมพาความร้อน (Convection Fan)

ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญการบุเสริมวัสดุหุ้มชั้นใน (Relining) ที่มีประสิทธิภาพ เราไม่เพียงรักษาคุณภาพเตาเผาคุณไว้เท่านั้น แต่เรายังปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนประกอบจดสิทธิบัตรของเราผลิตจาก CFC ซึ่งในที่นี้เราได้ตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ใหม่ พัดลมแบบใบพัดตามแนวรัศมี (Radial Fan) CFC ของเราประสบความสำเร็จมานานหลายปี มีคุณลักษณะพิเศษที่มีตัวเลือกการใช้งานได้หลายสภาวะอากาศเนื่องจากมีน้ำหนักเบามากเมื่อเทียบกับเหล็ก และมีประสิทธิภาพสูงกว่า “พัดลมแบบใบพัดธรรมดา (Paddle Fan)” อย่างมาก

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • น้ำหนักเบาขึ้นชัดเจน
  • อุณหภูมิในสภาวะเดินเครื่องที่อุณหภูมิสูงสุด (Maximum Operating Temperature) เมื่อปฏิบัติการครบวัฏจักร (ไม่จำเป็นต้องควบคุมเครื่อง)
  • ไม่มีการไหลซึม (Creep) ไม่มีการเปลี่ยนรูป และไม่มีการกัดกร่อน (Embrittlement) นั่นหมายความว่ามีอายุการใช้งานยาวขึ้น
  • กระจายอุณหภูมิได้มากยิ่งขึ้นและการถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและกรรมวิธี
  • มีประสิทธิภาพสูงกว่า “พัดลมแบบใบพัดธรรมดา (Paddle Fan)” อย่างมีนัยสำคัญ
  • ใบพัดชิ้นเดียวออกแบบมาแบบไร้รอยต่อและสกรูยึด
  • พัฒนาให้มีประสิทธิภาพจนใช้ไนโตรเจนแทนการใช้ไฮโดรเจนได้

Share this content: