ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า))

ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า))

คุณวางใจความปลอดภัยของระบบป้องกันฟ้าผ่าของเราที่ผ่านการรับรองได้ สถาบันอิสระได้ยืนยันว่าส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสถานีพลังงานลมเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดและให้การปกป้องผลกระทบจากฟ้าผ่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นผลให้ค่าใช้จายในการซ่อมแซมและหยุดการทำงานของสถานีลดลงจนเหลือน้อยที่สุด

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่เข้ากับการใช้งานแต่ละอย่าง
  • มีประสิทธิภาพและความน่าไว้วางใจสูง
  • สำหรับสถานีบนบกและนอกชายฝั่ง
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่าสถานีพลังงานลม (Wind Power Station) ดีเยี่ยม
  • ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย (Certified Safety)
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่าระดับสูงสุด

Share this content: