ระบบสายดินแบบเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber Grounding Systems)

ระบบสายดินแบบเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber Grounding Systems)

อุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนที่มีไฟฟ้าสถิต (Static Electricity Discharge) และความถี่การสลับกระแสไฟฟ้า (Switching Frequency) สูงจะส่งผลให้เกิดกระแสรั่วไหล (Stray Current) ที่เพลา ซึ่งหากไม่มีการหันเหกระแสนี้ออกจากเพลาอาจทำความเสียหายรุนแรงให้กับตลับลูกปืนและเกียร์บ็อกซ์ ถ่านเก็บไฟคุณภาพสูงของเราจัดการกับภารกิจนี้ได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ เป็นการปกป้องตลับลูกปืนโรลเลอร์และส่วนประกอบของเกียร์บ็อกซ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมและระบบราคาแพงหยุดทำงาน

 

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่เข้ากับการใช้งานแต่ละอย่าง
  • มีประสิทธิภาพและความไว้วางใจสูง
  • ให้การปกป้องตลับลูกปืนและเกียร์บอกซ์ (Gearbox) อย่างดีเยี่ยม
  • สั่งสมประสบการณ์หลายปีในการผลิตถ่านเก็บไฟระบบสายดิน (Grounding Brush) และเส้นใยคาร์บอนเคลือบ (Coated Carbon Fiber)

Share this content: