• รางระบบชาร์จเฉพาะราย (Individual Charging Rack)
  • รางระบบชาร์จเฉพาะราย (Individual Charging Rack)
ดาวน์โหลด

รางระบบชาร์จเฉพาะราย (Individual Charging Rack)

เราสนับสนุนคุณตั้งแต่เริ่มคิดไปจนถึงการแนะนำระบบตัวพาประจุไฟฟ้า (Charge Carrier) แบบกำหนดเองในการผลิตแบบอนุกรมที่ใช้งานอยู่ ตัวพาประจุชิ้นงานแบบ CFC ของเรามีคุณลักษณะพิเศษที่เป็นข้อดีเหนือกว่าเหล็กมากมาย เช่น มีความแข็งแรงสูง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และอายุการใช้งานยาวนานมาก เรานำเสนอตัวพาประจุไฟฟ้า (Charge Carrier) ของเราเช่นเดียวกันกับกริดเครื่องจักรหรือกริด CFC ของระบบตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ตัวพาประจุชิ้นงานแบบ CFC ทั้งหมดนั้นสามารถดัดแปลงที่ผิวด้านนอกด้วยกระบวนหลากหลายตามที่จำเป็นได้


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • ความหนาแน่นต่ำ จึงมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กมาก
  • มวลสารอมความร้อน (Thermal Mass) ลดลง
  • ภาระ (บรรทุก) และความจุเตาหลอมสูงขึ้น
  • ให้ประสิทธิผลสูงกว่า
  • กริดที่เชื่อมต่อกันเป็นพิเศษอย่างมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดสำหรับภาระ (บรรทุก) ที่มีน้ำหนักมาก
  • กริดสำหรับการตัดด้วยพลังน้ำ (Water Jet-cut) ที่ดีที่สุดสำหรับภาระ (บรรทุก) ที่มีน้ำหนักน้อยไปจนถึงน้ำหนักปานกลาง

Share this content: