รางสายไฟ ขอบหน้าต่าง (Profiles)
ดาวน์โหลด

รางสายไฟ ขอบหน้าต่าง (Profiles)

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบุเสริมวัสดุหุ้มชั้นใน (Relining) ที่มีประสิทธิภาพ เราไม่เพียงรักษาคุณภาพเตาเผาคุณไว้เท่านั้น แต่เรายังปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนประกอบจดสิทธิบัตรของเราผลิตจาก CFC ซึ่งในที่นี้เราได้ตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ใหม่ ชุดติดตั้งเพลต (Plate-setters) รูปตัว L-, U- และ h ของเราสำหรับการบุเสริมฉนวนความร้อนหุ้มชั้นใน (Insulation Lining) มีความแข็งแรงมากและมีความแข็งแกร่งสูงอย่างยิ่ง อีกทั้งเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างที่มีรูปแบบซับซ้อนได้โดยง่ายโดยยึดติดกันด้วยสกรูหรือเสียบปลั๊ก ชุดติดตั้งเพลตแบบตัว L คู่ (Double-L Plate-setter) เป็นโซลูชันเชิงนวัตกรรมสำหรับยืดอายุการใช้งานประตูฉนวนกันความร้อน เพราะขอบประตูได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบและยังคงมีฉนวนความร้อนอยู่อย่างถาวรในตำแหน่งที่เตรียมการเอาไว้

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • เสริมฐานบริเวณที่มีความร้อนด้วยบริการครบวงจร
  • ชุดติดตั้งเพลต (Plate-setters) ผลิตจากวัสดุที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ชุดติดตั้งเพลต (Plate-setters) รูปตัว L-, U- และ h
  • ชุดติดตั้งเพลตแบบตัว L คู่ (Double-L Plate-setter) นวัตกรรมสำหรับประตูฉนวนกันความร้อน
  • ประสิทธิภาพสูงขึ้นและอายุการใช้งานของเตาเผายาวนานขึ้น

Share this content: