• ลูกปืนกราไฟต์สำหรับเดินเครื่องตัวเปล่า (Dry Running)
  • ลูกปืนกราไฟต์สำหรับเดินเครื่องตัวเปล่า (Dry Running)
ดาวน์โหลด

ลูกปืนกราไฟต์สำหรับเดินเครื่องตัวเปล่า (Dry Running)

การใช้งานตลับลูกปืนสไลด์ (Slide Bearing) สำหรับเดินเครื่องตัวเปล่า (Dry Running) เช่น ระบบเตาหลอม วัสดุกราไฟต์ของเรามีลักษณะโดดเด่นมาแต่แรกเริ่มด้วยคุณสมบัติด้านการสไลด์และใช้งานได้ขณะเดินเครื่องตัวเปล่า รวมทั้งความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิสูง จากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเมื่อเทียบกับวัสดุต้านการหมุนที่มีหลากหลายจึงเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ 

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุกราไฟต์ที่ทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
  • โดดเด่นด้วยคุณสมบัติด้านการใช้งานได้ขณะเดินเครื่องตัวเปล่า
  • ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
  • ความยืดหยุ่นสูง (High Resilience)

Share this content: