ส่วนประกอบสำหรับไดโอด (Diod) และไทริสเตอร์โมดูล (Thyristor Module)
ดาวน์โหลด

ส่วนประกอบสำหรับไดโอด (Diod) และไทริสเตอร์โมดูล (Thyristor Module)

อะลูมินัมกราไฟต์ (Aluminum-Graphite) มีรูปทรงใช้งานเป็นแผ่นจานบาง ๆ และวงแหวน ใช้เป็นวัสดุสัมผัส (Contact Material) สำหรับโครงสร้างบีบอัดแบบแซนด์วิชของไดโอด (Diod) และไทริสเตอร์โมดูล (Thyristor Module) ส่วนประกอบมีหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ (Buffer) แรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดทองแดงกับซิลิคอน และปรับปรุงความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบอะลูมินัมกราไฟต์ (Aluminum-Graphite) ใช้เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับการใช้โมลิบดีนัม (Molybdenum) ที่มีราคาแพง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • การจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
  • เหมาะกับเทคโนโลยีด้านความดัน-หน้าสัมผัส (Pressure-contact Technology)  
  • ขยายคุณลักษณะเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้าได้
  • น้ำหนักน้อย

Share this content: