• ส่วนประกอบให้ความร้อน (Heating Element)/ระบบให้ความร้อน (Heating System)
  • ส่วนประกอบให้ความร้อน (Heating Element)/ระบบให้ความร้อน (Heating System)
ดาวน์โหลด

ส่วนประกอบให้ความร้อน (Heating Element)/ระบบให้ความร้อน (Heating System)

ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญการบุเสริมวัสดุหุ้มชั้นใน (Relining) ที่มีประสิทธิภาพ เราไม่เพียงรักษาคุณภาพเตาเผาคุณไว้เท่านั้นแต่เรายังปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนประกอบจดสิทธิบัตรของเราผลิตจาก CFC ซึ่งในที่นี้เราได้ตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ใหม่สำหรับการบุเสริมวัสดุหุ้มชั้นใน (Relining) การแทรกใส่ชิ้นส่วนให้ความร้อน (Thermal Element) แบบสลับแลกเปลี่ยนได้ของเราทำได้ง่ายและติดตั้งได้รวดเร็วโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฉนวนความร้อนบริเวณประตูเตาเผา ดังนั้น เตาเผายังคงมีการกระจายความร้อนและได้รับการป้องกันการเกิดสะพานความร้อน

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • เสริมฐานบริเวณที่มีความร้อนด้วยบริการครบวงจร
  • แทรกชิ้นส่วนให้ความร้อน (Thermal Element) ได้โดยไม่สร้างความเสียหายกับฉนวนประตู
  • สลับพื้นที่ใช้งานได้ง่ายหลังเกิดการสึกหรอ
  • ประสิทธิภาพสูงขึ้นและอายุการใช้งานของเตาเผายาวนานขึ้น

Share this content: