หน้าสัมผัสคาร์บอนสำหรับแหวนสลิป (Carbon Contacts for Slip Rings)

หน้าสัมผัสคาร์บอนสำหรับแหวนสลิป (Carbon Contacts for Slip Rings)

หน้าสัมผัสคาร์บอนของเราใช้ในการตั้งค่าทางคลินิก (Clinical Setting) ทุกที่ที่ต้องการให้ระบบส่งไฟฟ้ามีความปลอดภัยและวางใจได้ เช่น ในไฟแสดงสถานะการใช้งาน (Operating Lamp) เนื่องจากออกแบบวัสดุมาให้เหมาะสมและเข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้ระบบปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือสูงมากแม้อยู่ระหว่างการใช้งานต่อเนื่อง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่เข้ากับการใช้งานแต่ละอย่าง
  • ระบบปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก
  • ระบบส่งไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

Share this content: