หน้าสัมผัสสายไฟฟ้า (Conductor Line Contacts)
ดาวน์โหลด

หน้าสัมผัสสายไฟฟ้า (Conductor Line Contacts)

หน้าสัมผัสสายไฟฟ้า (Conductor Line Contacts) ของเราแข็งแกร่งมากขณะระบบส่งไฟฟ้าเกืดขึ้นเป็นเส้นตรงผ่านทางรางไฟฟ้า (Conductor Rail) และสายไฟฟ้า วัสดุพิเศษไร้สารตะกั่วของเราเข้ากับระบบส่งไฟฟ้าและควบคุมสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีการผลิตที่ศึกษาเป็นพิเศษช่วยให้ส่วนประกอบเหล่านี้มีความเสถียรเชิงวิศวกรรมสูงและให้การปกป้องวัสดุทางรางรถไฟไปด้วยในขณะเดียวกัน

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุไร้สารตะกั่วเป็นพิเศษ
  • มีความเสถียรสูง
  • ระบบส่งไฟฟ้าที่วางใจได้
  • ให้การปกป้องวัสดุระบบราง

Share this content: