• หน้าสัมผัสสำหรับระบบส่งสัญญาณ (การใช้งานเกี่ยวกับแหวนสลิป)
  • หน้าสัมผัสสำหรับระบบส่งสัญญาณ (การใช้งานเกี่ยวกับแหวนสลิป)
ดาวน์โหลด

หน้าสัมผัสสำหรับระบบส่งสัญญาณ (การใช้งานเกี่ยวกับแหวนสลิป)

เมื่อพูดถึงความถูกต้องแม่นยำสูงสุดในระบบส่งสัญญาณควบคุมและข้อมูล เชื่อใจหน้าสัมผัส (Contact) ของเราได้เสมอ  วัสดุพิเศษที่เราใช้ยังช่วยเก็บสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าให้มีน้อยที่สุดภายใต้ทุกสภาวะการทำงาน

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่เข้ากับการใช้งานแต่ละอย่าง
  • ระบบส่งข้อมูลและสัญญาณควบคุมที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด
  • สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าน้อยที่สุด
  • ระบบปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือสูง

Share this content: