อิเล็กโทรดวัดการนำไฟฟ้า (Conductivity Measuring Electrode)

อิเล็กโทรดวัดการนำไฟฟ้า (Conductivity Measuring Electrode)

ในเทคโนโลยีเกี่ยวกับของเหลวด้านการควบคุมและการวัดแบบอัตโนมัติ อิเล็กโทรดวัดการนำไฟฟ้าของเราได้รับการพิสูจน์การใช้งานแล้วทั่วโลก อิเล็กโตรกราไฟต์ (ElectroGraphite) แบบแทรกประสานให้ติดกันด้วยเรซิ่นสังเคราะห์มีข้อดีมากกว่าวัสดุอื่น ๆ เช่น ความไม่เป็นอันตรายต่อกายภาพ  ทนต่อสารเคมีได้ในระดับสูง ไม่ลอยน้ำ และมีเสถียรภาพระยะยาว หน้าสัมผัสไฟฟ้าของอิเล็กโทรดเกิดขึ้นได้ผ่านสายสแตมป์อินเคเบิล (Stamped-in Cable) หรือผ่านการบัดกรีชั้นทองแดงและดีบุกที่ชุบด้วยไฟฟ้า (ElectroPlate) ก่อนหน้า

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • อิเล็กโตรกราไฟต์ (ElectroGraphite) แบบแทรกประสานให้ติดกันด้วยเรซิ่นสังเคราะห์
  • ไม่เป็นอันตรายทางกายภาพ
  • มีเสถียรภาพระยะยาวและไม่ลอยน้ำ
  • พิสูจน์การใช้งานแล้วทั่วโลก

 

Share this content: