อิเล็กโทรดสำหรับการวิเคราะห์การปล่อยพลังงานเชิงสเปกตรัม (ESA)

อิเล็กโทรดสำหรับการวิเคราะห์การปล่อยพลังงานเชิงสเปกตรัม (ESA)

แม้พัฒนาการของวิธีการวิเคราะห์จะทันสมัยขึ้น เช่น AAS และ ICP แต่การวิเคราะห์การปล่อยพลังงานเชิงสเปกตรัม (ESA) ยังคงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการวิเคราะห์อย่างเหนียวแน่น เนื่องจากมีระดับความไวต่อการทดสอบ (Proof Sensitivity) สูง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายและเวลาที่จำเป็นใช้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์วิธีอื่น ๆ ESA จึงนำมาใช้เพื่อการควบคุมคุณภาพที่รวดเร็ว เรามีส่วนประกอบที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับ ESA ด้วย เช่น อิเล็กโทรดขึ้นรูป (Molded  Electrode)

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุแกรไฟต์ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ ผลิตจากอิเล็กโตรแกรไฟต์ (ElectroGraphite) แบบอัดรีด
  • มีความบริสุทธิ์ที่เหมาะกับการใช้งานที่สุด
  • ต้านทานความร้อนได้สูงมาก
  • ไม่เป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม (Spectral Analysis)

Share this content: