• อิเล็กโทรดเพชรสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
ดาวน์โหลด
Video
ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Diamond electrodes set technological standards in the treatment of waste water and many other contaminated liquids. In comparison to conventional cleaning processes and electrodes, they offer a considerably broader range of applications, are very corrosion resistant and make additional chemicals for water treatment unnecessary.

อิเล็กโทรดเพชรสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

อิเล็กโทรดเพชรจัดเป็นมาตรฐานทางเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียและของเหลวปนเปื้อนอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับอิเล็กโทรดและกระบวนการทำความสะอาดแบบเดิม พิสัยการใช้งานในอิเล็กโทรดเพชรกว้างกว่ามาก นอกจากนี้ ยังต้านทานการกัดกร่อนได้สูงมากและไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีเติมแต่งในการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการเคลือบผิวสมัยใหม่ของเราช่วยให้การผลิตอิเล็กโทรดเพชรที่ขึ้นกับสารตั้งต้น (ทางเคมี) ของคาร์บอนประหยัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งแรก บังเกิดผล : กระบวนการทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงที่ลดต้นทุนตามราคาซื้อ (Acquisition Cost) รวมถึงมีอิสระสูงในการออกแบบเซลล์และอิเล็กโทรดตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • ใช้แกรไฟต์ CFC หรือวัสดุเซรามิกทางเทคนิคแทนไนโอเบียม (Niobium) ที่ใช้ทั่วไปในตลาด
  • อิเล็กโทรดและเซลล์เฉพาะรายที่ออกแบบผ่านกระบวนการสารเชิงกลที่ไม่ซับซ้อน
  • มีการเคลือบผิวหลายแบบ
  • ทำความสะอาดได้ดีที่สุด : เป็นวัสดุตั้งต้น (ทางเคมี) ที่ใช้ทำความสะอาด เช่น สำหรับสารกึ่งตัวนำหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับเภสัชกรรม
  • สภาวะที่กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (Electrical Surge) ได้มากที่สุดเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการผลิตออกซิเจนและไฮโดรเจน
  • เคลือบผิวเพชรที่ทนการกัดกร่อนสูง
  • หยุดสารที่เป็นอันตรายได้ตลอดเวลาอย่างวางใจได้แม้ในคุณภาพน้ำที่ผันผวน

Share this content: