เซลวัดผลการฟอกไต (Dialysis Measuring Cells)

เซลวัดผลการฟอกไต (Dialysis Measuring Cells)

ในด้านเทคโนโลยีการวัด เราได้ผลิตวัสดุขึ้นมาเป็นพิเศษและพัฒนามานานหลายปีสำหรับอุปกรณ์วัดปริมาณที่ต้องการ เซลล์และส่วนประกอบในการวัดของเราผลิตจากวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่มีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้ตามที่ต้องการในอุปกรณ์ฟอกไต (Dialysis Device) เป็นที่ชื่นชอบเมื่อนำมาใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดกรองที่ทนสารเคมีได้สูง นอกจากนี้ยังมีความเข้ากันทางชีวภาพได้ดีเยี่ยม สัมประสิทธิ์การนำไฟฟ้าสูงคงที่และมีอายุการใช้งานยาวนาน


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • เซลล์วัดผลผลิตจากวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ
  • ทนต่อสารเคมีได้ในระดับสูง
  • เข้ากันทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี
  • สัมประสิทธิ์การนำไฟฟ้าสูงคงที่
  • อายุการใช้งานยาวนาน

Share this content: