เพลตสองขั้ว (Bipolar Plates)

เพลตสองขั้ว (Bipolar Plates)

เพลตสองขั้ว (Bipolar Plates) ของเราใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง พัฒนามาเพื่อเข้าตลาดที่มีความผันผวนสูง อย่างเช่น ตลาดเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEMCF (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) และ DMCF (Direct Methanol Fuel Cell)  จากการวิจัยอย่างเข้มข้นทำให้เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่รวมการผลิตที่ประหยัดต้นทุนเข้ากับคุณสมบัติวัสดุขั้นเยี่ยมได้ ผู้ผลิตเซลล์เชื้อเพลิงชั้นนำทั่วโลกสร้างมูลค่าให้กับคุณลักษณะทั้งสองอย่าง โดยสะท้อนข้อเท็จจริงให้เห็นว่าจนถึงปัจจุบันมีเพลต (Plate) ผลิตออกมามากกว่า 700,000 ชิ้น เพลตสองขั้วของเรามีสัดส่วนกราไฟต์สูงมาก จึงมีคุณลักษณะในด้านค่าสัมประสิทธิ์การนำไฟฟ้า ความต้านทานการกัดกร่อน และความแข็งแรงในเชิงวิศวกรรมที่ดีเยี่ยม รวมถึงมีความสามารถดัดงอได้โดยไม่แตกหัก (Flexibility) ที่โดดเด่น

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Molding) ในระดับพิเศษสุด
  • ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิด DMCF และ PEMFC รวมถึงเซลล์การไหลแบบรีดอกซ์ (Redox)
  • สามารถผลิตเป็นแบบแผ่นเปล่า (Blank) แบบบดทับ (Milled Version) และแปรผันแบบ PTS ตามความต้องการลูกค้าได้
  • จัดให้เป็นการผลิตต้นแบบ (Prototype) ได้

Share this content: