แปรงถ่านมีชั้นโลหะ (Metallic Layer)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านมีชั้นโลหะ (Metallic Layer)

แปรงถ่าน ผลิตจากการกดอัดวัสดุหลายชั้นเข้าด้วยกันโดยตรงแล้วแปรรูปด้วยความร้อน กระบวนการผลิตวัสดุหลายชั้นเป็นการช่วยลดความยุ่งยากในการผสมผสานวัสดุที่มีคุณสมบัติต่างกันลงในแปรงถ่าน ชั้นวัสดุนั้นรวมถึงทองแดงบางชนิดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับพื้นผิวที่เป็นโลหะ (ทองแดงชุบสารเคมีหรือกัลวานิค หรือเคลือบสีเงินนำไฟฟ้า (Conductive Silver Paint)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดอุณหภูมิ


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่เข้ากับการใช้งานชั้นโลหะขึ้นรูป (Pressed-in Metallic Layer) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • คุณสมบัติวัสดุมากมายที่ผสมผสานในแปรงถ่าน แบบเดียว
  • ชั้นฟังก์ชันเพื่อลดการปล่อยสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุ (ชั้นส่งกระแสไฟฟ้าและชั้นสับเปลี่ยน (Commutation Layer))

Share this content: