แปรงถ่านมีตะกั่วสำหรับพัดลมทำความสะอาดสุญญากาศ (Vacuum Cleaner Fans) ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านมีตะกั่วสำหรับพัดลมทำความสะอาดสุญญากาศ (Vacuum Cleaner Fans) ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label)

วัสดุประสานอิพ็อกซีเรซิ่น (Epoxy Resin-bonded Material) ของแปรงถ่าน เหล่านี้มีคุณสมบัติหน่วงการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษ สำหรับเหตุผลนี้แปรงถ่าน ของเราจึงใช้เป็นส่วนประกอบหลักในมอเตอร์ความเร็วสูงหรือมอเตอร์ความเร็วตามเส้นรอบวงสำหรับคอมมิวเตเตอร์ คุณสมบัติด้านการสไลด์ (Sliding Property) ที่ดีอยู่แล้วและปรับปรุงได้ด้วยการเคลือบน้ำยาพิเศษ เนื่องจากมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 100-1,500 µΩm (ได้ถึง 10,000 µΩm หากต้องการ) จึงทำให้วัสดุเหล่านี้ใช้ได้ในมอเตอร์ที่มีสมรรถนะทุกระดับ เนื่องจากเป็นวัสดุที่กำหนดเป็นพิเศษให้มีภาคตัดขวาง (Cross-section) เล็กลง แปรงถ่าน เหล่านี้จึงเป็นต้นแบบสมบูรณ์สำหรับพัดลมทำความสะอาดสุญญากาศที่ลดการใช้พลังงาน (Input Power)

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ G เกรด ที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • มีทั้งแบบกดและปั๊มขึ้นรูป
  • สูตรพิเศษสำหรับพัดลมทำความสะอาดสุญญากาศที่มีความต้องการใช้พลังงานลดลง
  • แปรงถ่านแบบโค้ง (Curved Carbon Brush) อายุการใช้งานยาวขึ้นมีขนาดโตนอกเดียวกันกับพัดลมทำความสะอาดสุญญากาศ
  • อัดขึ้นรูปจนถึงการวัดขนาดในขั้นสุดท้าย/PTS (อัดขึ้นรูปจนได้ขนาด)
  • การผลิตที่ประหยัดเพราะไม่มีกระบวนการเชิงกล

Share this content: