แปรงถ่านร่วมกับตะกั่วขึ้นรูป (Pressed-in Lead) สำหรับไขควงไฟฟ้าไร้สาย (Cordless Screwdriver)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านร่วมกับตะกั่วขึ้นรูป (Pressed-in Lead) สำหรับไขควงไฟฟ้าไร้สาย (Cordless Screwdriver)

วัสดุทองแดง-กราไฟต์สำหรัแปรงถ่านนี้มีความต้านทานต่ำและใช้เป็นส่วนประกอบหลักในมอเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าเทอร์มินัลได้ถึง 36 V (DC) และโหลดที่มีกระแสไฟฟ้าสูงมาก แปรงถ่านนี้เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษให้สอดคล้องกับการใช้งานในมอเตอร์ PMDC แบบ 4 ขั้ว มีร่องด้านข้าง (Lateral Groove) ในอุปกรณ์ยึดถ่านรุ่นที่ออกแบบพิเศษให้ทำหน้าที่เป็นตัวนำร่อง (Guide)

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ A เกรด  ที่เข้ากับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • มีคุณลักษณะพิเศษตรงที่อัตราการสึกต่ำและเหมาะสำหรับความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูง
  • อัดขึ้นรูปจนถึงการวัดขนาดในขั้นสุดท้าย/PTS (อัดขึ้นรูปจนได้ขนาด) และอัดขึ้นรูปในตะกั่ว
  • การผลิตที่ประหยัดเพราะไม่มีกระบวนการเชิงกล

Share this content: