แปรงถ่านร่วมกับสปริงกด (Compression Spring) และส่วนปลาย (End Piece) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสาย (Corded Appliance)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านร่วมกับสปริงกด (Compression Spring) และส่วนปลาย (End Piece) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสาย (Corded Appliance)

แปรงถ่านหลากหลายชนิดของเราผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ วัสดุ L เกรด ผลิตจากกราไฟต์ประสานแบบพิตซ์ (Pitch-bonded Graphite) มีคุณลักษณะที่ยืดหยุ่นต่อความร้อนและไฟฟ้าได้สูง การสับเปลี่ยนกระแส และหยุดยั้งสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 35-3,000 μΩm สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่สมรรถนะต่ำกว่า เราขอแนะนำวัสดุ F เกรด  ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของกราไฟต์ธรรมชาติที่ในบางกรณีมีสัดส่วนทองแดงน้อยกว่า มีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 50-500 μΩm และวัสดุ HU เกรด (ส่วนใหญ่ผลิตจากกราไฟต์สังเคราะห์) สำหรับใช้ในเครื่องมือไฟฟ้าด้วย

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่เข้ากับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • โซลูชันตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
  • การจัดการระหว่างส่วนประกอบที่ดีที่สุดด้วยสปริงกด (Compressing Spring) และส่วนปลายเครื่องใช้ (End Piece)

Share this content: