• แปรงถ่านร่วมกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Signaling Device)
  • แปรงถ่านร่วมกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Signaling Device)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านร่วมกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Signaling Device)

แปรงถ่านที่มีกราไฟต์ประสานแบบพิตซ์ (Pitch-bonded Graphite) เป็นส่วนประกอบหลักนี้มีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 35-3,000 μΩm ทำให้การพัฒนาเกี่ยวกับการใช้งานสำหรับมอเตอร์ที่ครอบคลุมทุกระดับสมรรถนะเป็นไปได้ แปรงถ่าน นี้มีคุณลักษณะเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Signaling Device) ที่แจ้งให้ผู้ใช้งานรู้ช่วงเวลา (ก่อนถึงขีดจำกัดการสึกหรอ) ที่ควรเปลี่ยนแปรงถ่าน โดยประเมินสัญญาณอุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะปิดลงเมื่อเหลือเวลาทำงานตามที่กำหนดไว้ การบูรณาการกลไกการหยุด-เคลื่อนไหว (Stop-motion Mechanism) เข้าไปในแปรงถ่าน จะส่งผลให้กลไกมอเตอร์หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อเหลือเวลาทำงานตามที่กำหนดไว้ด้วย


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ L เกรด  ที่เข้ากับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมีสายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • มีคุณลักษณะพิเศษตรงที่มีการขัดสีต่ำและพิสัยความต้านทานกว้าง
  • ยืดหยุ่นต่อความร้อนและไฟฟ้าได้สูง
  • มีคุณสมบัติการสับเปลี่ยนและหยุดยั้งสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุได้อย่างดีเยี่ยม
  • อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Signaling Device) ระบุกำหนดเวลาเปลี่ยนแปรงถ่าน
  • เชื่อมต่อกับกลไกการหยุด-เคลื่อนไหว (Stop-motion Mechanism) ได้
  • สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น

Share this content: