แปรงถ่านสำหรับมอเตอร์ DC (อุตสาหกรรมสิ่งทอ)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านสำหรับมอเตอร์ DC (อุตสาหกรรมสิ่งทอ)

Unsere Kohlebürsten genießen weltweit höchstes Ansehen in der Textilindustrie. Die von uns eingesetzten Werkstoffe aus Kohlenstoff und Graphit vereinen gute elektrische und thermische Leitfähigkeit mit hoher สมรรถนะแปรงถ่านของเรามีชื่อเสียงโดดเด่นในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลก เนื่องด้วยเป็นการรวมคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเข้ากับคุณสมบัติการทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงของวัสดุคาร์บอนและกราไฟต์ที่เราใช้ นอกจากนี้ ยังเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในสภาวะสำคัญ เช่น สภาวะที่กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน หรือไฟกระชาก(Power Surge), ช่วงเวลาเดินเครื่องเปล่า (Idling Period), ทำงานแบบมีโหลดเล็กน้อย (Light-load Operation), สภาวะที่มีแก๊สและไอรุนแรง, อุณหภูมิโดยรอบอยู่ในระดับสูงสุด, มีหมอกละอองน้ำมัน (Oil Mist), โหลดมีฝุ่นสูง


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่ผลิตจากคาร์บอน กราไฟต์ ที่ปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการลูกค้าเฉพาะแต่ละรายได้
  • โซลูชันที่สมบูรณ์แบบแม้อยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง
  • มีประสิทธิภาพและความน่าไว้วางใจสูง
  • นำไฟฟ้าและความร้อนได้เป็นอย่างดี
  • ทนต่อการทำงานที่อุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
  • มีชื่อเสียงโดดเด่นทั่วโลก

Share this content: