แปรงถ่านสำหรับมอเตอร์ DC (อุตสาหกรรมอาหาร)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านสำหรับมอเตอร์ DC (อุตสาหกรรมอาหาร)

สมรรถนะแปรงถ่านของเรามีชื่อเสียงโดดเด่นในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก เนื่องด้วยเป็นการรวมคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเข้ากับคุณสมบัติการทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงของวัสดุคาร์บอนและกราไฟต์ที่เราใช้ นอกจากนี้ ยังเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในสภาวะสำคัญ เช่น สภาวะที่กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน หรือไฟกระชาก (Power Surge), ช่วงเวลาเดินเครื่องเปล่า (Idling Period), ทำงานแบบมีโหลดเล็กน้อย (Light-load Operation, การสับเปลี่ยนกระแสทำได้ยาก (Difficult Commutation), สภาวะที่มีแก๊สและไอรุนแรง, อุณหภูมิโดยรอบอยู่ในระดับสูงสุดและมีความชื้นสูงหรือต่ำ


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่ผลิตจากคาร์บอน กราไฟต์ และโลหะที่ปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการลูกค้าเฉพาะแต่ละรายได้
  • โซลูชันที่สมบูรณ์แบบแม้อยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง มีประสิทธิภาพและความน่าไว้วางใจสูง
  • นำไฟฟ้าและความร้อนได้เป็นอย่างดี
  • ทนต่อการทำงานที่อุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
  • มีชื่อเสียงโดดเด่นทั่วโลก

Share this content: