แปรงถ่านสำหรับระบบสายดิน (Grounding Brushes)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านสำหรับระบบสายดิน (Grounding Brushes)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุ้งค์ (Schunk) สำหรับระบบสายดินของเพลาในเครื่องกำเนิดพลังงานลม (Wind Power Generator) รวมถึงแปรงถ่านสำหรับระบบสายดิน (Grounding Brush) และระบบที่มีเส้นใยคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก (Carbon Fiber-based System) ที่ทันสมัย เรามีคำตอบที่ใช่ให้กับกระแสไฟฟ้าความถี่สูงด้วย ผลิตภัณฑ์ของเราเบี่ยงเบนกระแสประจุ (Capacitive Current) ออกจากเพลาและช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตลับลูกปืนและเกียร์บ็อกซ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและหยุดการทำงานของสถานีพลังงานลมลดลงจนเหลือน้อยที่สุด 

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • แปรงถ่าน (Carbon Brush) และระบบที่มีเส้นใยคาร์บอนที่ทันสมัย
  • มีประสิทธิภาพและความน่าไว้วางใจสูง
  • สำหรับสถานีบนบกและนอกชายฝั่ง
  • ให้การปกป้องตลับลูกปืนและเกียร์บอกซ์ (Gearbox) อย่างดีเยี่ยม
  • โมดูลที่ปรับแต่งการหันเหกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่สูงตามความต้องการของลูกค้าได้

Share this content: