แปรงถ่านในโมดูล (Module) สำหรับมอเตอร์เครื่องซักผ้า
ดาวน์โหลด

แปรงถ่านในโมดูล (Module) สำหรับมอเตอร์เครื่องซักผ้า

โมดูล (Module) สำหรับมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดของเราผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ชิ้นส่วนประกอบด้วยแปรงถ่าน สปริงกด (Compression Spring) ถ่านเก็บไฟนำร่อง (Brush Guide) และตัวพาประจุพลาสติก (Plastic Carrier) ที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราจัดหาชิ้นสวนที่สมบูรณ์แบบนี้ให้ลูกค้าเพื่อส่วนประกอบที่คุ้มค่าและดีที่สุด ในที่นี้โมดูล (Module) ที่ไม่มีโลหะนำร่อง (Metal Guide) ยังให้ศักยภาพการประหยัดเพิ่มเติม กล่าวคือ เป็นพลาสติกที่มีความทนทานต่อความร้อนมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีปลอกตลับลูกปืนโลหะ (Metal Sleeve)


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ชิ้นส่วนโมดูลแปรงถ่านอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์การผลิตหลายปี
  • หุ้นส่วนและผู้ขายที่มีความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับจัดหาสปริงกด (Compression Spring) ชิ้นส่วนพิมพ์ลายโค้งงอได้ (Stamped Flexible Part) และชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป (Injection-molded Part)
  • โมดูลที่ไม่ต้องมีปลอกตลับลูกปืนโลหะก็ได้จึงคุ้มค่าทุนเพิ่มขึ้น

Share this content: