แปรงถ่าน (การใช้งานทางทหาร)
ดาวน์โหลด

แปรงถ่าน (การใช้งานทางทหาร)

วัสดุพิเศษที่เราใช้ส่งกระแสไฟฟ้าทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ เช่น ในการใช้งานเกี่ยวกับแหวนสลิป มอเตอร์ DC และอุปกรณ์เรดาร์ (Radar Equipment) เมื่อพูดถึงความถูกต้องแม่นยำสูงสุดในระบบส่งสัญญาณควบคุมและข้อมูล เชื่อใจแปรงถ่าน(Carbon Brush) ของเราได้เสมอ นอกจากนี้ สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าภายใต้ทุกสภาวะการทำงานในที่นี้มีน้อยมากด้วย


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่เข้ากับการใช้งานแต่ละอย่าง
  • ระบบส่งข้อมูลและสัญญาณควบคุมที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด
  • สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าน้อยที่สุด
  • ระบบปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือสูง

Share this content: