แผ่นขนย้าย (Transfer Pad)
ดาวน์โหลด

แผ่นขนย้าย (Transfer Pad)

ดึงดูดใจ ให้แนวทาง วางข้อกำหนด และหันเหความสนใจ หมายถึงคุณลักษณะส่วนประกอบคาร์บอนของเราที่ผลิตตามความต้องการลูกค้า ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อขนถ่ายแก้วบรรจุภัณฑ์ (Container  Glass) ที่มีความร้อนของคุณอย่างวางใจได้ตลอดกระบวนการผลิตทั้งหมด วัสดุที่ดีเยี่ยมทางด้านเทคโนโลยีของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าการผลิตของคุณจะราบรื่นและส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของคุณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แผ่นขนย้าย (Transfer Pads) ของเราทำให้แน่ใจในตัวนำทาง (Guidance) ที่น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์แก้วในหน่วยการทำงานที่เกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่อง สามารถปรับการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้าตามข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของคุณได้โดยที่คุณดำเนินการด้วยตนเองให้เป็นแบบแผ่น (Plate) แบบม้วน หรือแบบแผ่นเปล่า (Blank)


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลักที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสน้อยที่สุด
  • มีความแข็งและทนการสึกหรอสูง
  • ทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • มั่นใจได้ว่าการผลิตราบรื่น

Share this content: