แผ่นคาร์บอนสไลดิง (Carbon Sliding Strips)
ดาวน์โหลด

แผ่นคาร์บอนสไลดิง (Carbon Sliding Strips)

แผ่นคาร์บอนสไลด์ดิง (Carbon Sliding Strips) ของเราใช้เป็นหน้าสัมผัสสไลดิงสำหรับจ่ายไฟฟ้าอย่างปลอดภัยไปยังเครนชนิดมีขาหยั่งชักรอก (Gantry) และแบบด็อกไซด์ (Dockside) รวมถึงยานพาหนะขนส่ง สามารถรับกระแสสูงสุดได้อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างแม่นยำ มีความเสถียรเชิงวิศวกรรมสูง และการสึกหรอน้อยมาก ซึ่งทำให้แน่ใจในระบบปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะลูกค้าแต่ละรายได้
  • มีประสิทธิภาพและความน่าไว้วางใจสูง
  • มีความเสถียรเชิงวิศวกรรมสูง
  • ปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือสูงและประหยัดมาก
  • ให้การปกป้องระบบรางอย่างต่อเนื่อง

 

 

Share this content: