แผ่นฟิล์ม (Films)
ดาวน์โหลด

แผ่นฟิล์ม (Films)

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบุเสริมวัสดุหุ้มชั้นใน (Relining) ที่มีประสิทธิภาพ เราไม่เพียงรักษาคุณภาพเตาเผาคุณไว้เท่านั้น แต่เรายังปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนประกอบจดสิทธิบัตรของเราผลิตจาก CFC ซึ่งในที่นี้เราได้ตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ใหม่ แผ่นฟิล์มแกรไฟต์ของเรามีหลากหลายขนาดและแบบเป็นม้วน และมีแบบเจาะเป็นรูพรุนขนาดเล็กระดับไมโคร (Micro-perforation) ด้วย

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • เสริมฐานบริเวณที่มีความร้อนด้วยบริการครบวงจร
  • ฟิล์มที่ผลิตจากวัสดุที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • มีขนาดหลากหลายและแบบเป็นม้วน
  • มีแบบเจาะเป็นรูพรุนขนาดเล็กระดับไมโคร (Micro-perforation) ด้วย
  • ประสิทธิภาพสูงขึ้นและอายุการใช้งานของเตาเผายาวนานขึ้น

Share this content: