แผ่นวัตถุสักหลาดแบบแข็ง (Hard Felt)/แผ่นวัตถุสักหลาดแบบอ่อน (Soft Felt)
ดาวน์โหลด

แผ่นวัตถุสักหลาดแบบแข็ง (Hard Felt)/แผ่นวัตถุสักหลาดแบบอ่อน (Soft Felt)

แผ่นกราไฟต์สักหลาดแบบแข็ง (Hard Graphite Felt) เป็นวัสดุฉนวนความร้อนที่มีเสถียรภาพเชิงมิติ (Dimensionally  Stable) ผลิตจากเส้นใยกราไฟต์และสารยึดเกาะ (Binder) ที่มีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลัก . แผ่นวัตถุสักหลาดแบบแข็งของชุ้งค์ (Schunk) FU 2914 เป็นการแปรรูปคาร์บอนและกราไฟต์ด้วยความร้อนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ที่อุณหภูมิถึง 2,800°C วัสดุนี้ใช้หลัก ๆ ในการผลิตวัสดุพยุงตัวเอง (Self-supporting Plate) รูปทรงแบบแผ่น (Plate) กระบอกกลวง (Hollow Cylinder) หรือรูปทรงเฉพาะตามลูกค้าต้องการ และมีพื้นที่ใช้งานหลัก ๆ คือโครงสร้างเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง สำหรับแผ่นแกรไฟต์สักหลาดแบบอ่อน (Soft Graphite Felt) นั้นมีลักษณะพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงและใช้ง่าย การปรับเปลี่ยนรูปทรงทางเรขาคณิตได้สูงช่วยให้ ใช้งานได้ในเกือบทุกระบบที่ออกแบบให้มีการบุฉนวนแม้แต่ในรูปร่างที่มีความซับซ้อนสำหรับสำหรับการบุฉนวน และผลิตแบบรูปร่างพิเศษเป็นจำนวนมากได้ผ่านการเจาะ (Punching ) นอกจากนี้ สามารถทำให้แผ่นวัตถุสักหลาดแบบอ่อน (Soft Felt) มีความเสถียรได้ผ่านกระบวนการแทรกซึมด้วยไอเคมี (Chemical Vapor Infiltration) ที่มีคาร์บอนและเปลี่ยนรูปเข้าไปในโครงสร้างพยุงตัวเอง (Self-supporting Structure)

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • สัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ
  • ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
  • ไม่มีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิต
  • ความจุในการนำความร้อนต่ำ
  • ระดับความบริสุทธิ์สูงมาก
  • มีความเป็นเอกรูป (Uniformity) โดดเด่น

Share this content: