• แหวนซีลแยกส่วน (Segmented Seal Rings)
  • แหวนซีลแยกส่วน (Segmented Seal Rings)
ดาวน์โหลด

แหวนซีลแยกส่วน (Segmented Seal Rings)

แหวนซีลหลายชิ้นส่วน (Multi-part) ผลิตจากวัสดุของเราที่ใช้เพื่อสัมผัสหรือไม่สัมผัส (กับช่องว่าง) โดยตรงได้ ทั้งการเคลื่อนไหวแบบหมุนและแบบสั่น (Oscillating movement) จะซีลไว้ด้วยวัสดุชุ้งค์ (Schunk) ที่มีแรงเสียดทานต่ำ
 

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุที่ผลิตจากคาร์บอน-กราไฟต์หรืออิเล็กโตกราไฟต์ที่มีเรซินสังเคราะห์และเคลือบด้วยพลวงที่ตรงกับความต้องการของคุณ
  • มีความเสถียรเชิงขนาดสูง
  • มีสมรรถนะสำหรับการเดินเครื่องเปล่า (Dry-running)/วัสดุใช้งานเชิงวิศวกรรมสำหรับสภาวะที่เดินเครื่องตัวเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีข้อจำกัด
  • ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
  • วัสดุสอดคล้องกับ FDA, WRAS, API685 และอื่น ๆ
  • ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุด

Share this content: