• แอคทีฟคาร์บอนพิเศษ (Special Activated Carbon (SAC))
  • แอคทีฟคาร์บอนพิเศษ (Special Activated Carbon (SAC))

แอคทีฟคาร์บอนพิเศษ (Special Activated Carbon (SAC))

เราคือผู้ที่พัฒนาคุณลักษณะของแอคทีฟคาร์บอน (Active Carbon) ให้แต่ละอนุภาคมีรูปร่างเป็นทรงกลม (Ball-shaped) ที่จำแนกตามขนาดเม็ด ทำให้วัสดุไหลตัวได้และความหนาแน่นการบรรจุ (Packing Density) เหมาะสมต่อการใช้งานที่สุด แก๊สและของเหลวสามารถไหลผ่านวัสดุได้ตามวิธีการที่คิดและกำหนดไว้ เนื่องจากมีความทนแรงอัด (Compressive Strength) สูงและรูปร่างอนุภาคเป็นทรงกลม (Ball-shaped) การเข้าถึงพื้นผิวจำเพาะทั้งหมดจึงทำได้ในระดับสูง และประหยัดการใช้งานเพราะฟื้นฟูวัสดุขึ้นใหม่ได้ (Regenerability)

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • อนุภาคทรงกลม (Ball-shaped) ที่จำแนกตามขนาดเม็ด
  • การไหลตัวดีมากและความหนาแน่นการบรรจุ (Packing Density) เหมาะสมต่อการใช้งานที่สุด
  • แก๊สและของเหลวไหลผ่านได้ดีมาก
  • ใช้พื้นผิวจำเพาะทั้งหมดของอนุภาค
  • ใช้งานประหยัดเพราะว่าฟื้นฟูวัสดุและพลังงานขึ้นใหม่ได้ (Regenerability)

Share this content: