UniGrid® ระบบอุปกรณ์ติดตั้งที่ประกอบด้วยหน่วยแยกต่าง ๆ ที่สามารถรวมกันได้ (Modular Fixture System)
ดาวน์โหลด

UniGrid® ระบบอุปกรณ์ติดตั้งที่ประกอบด้วยหน่วยแยกต่าง ๆ ที่สามารถรวมกันได้ (Modular Fixture System)

ผลิตภัณฑ์ UniGrid® ของเราเป็นโซลูชันมาตรฐานสำหรับกริด CFC นอกเหนือจากตัวพาประจุไฟฟ้า (Charge Carrier) แบบกำหนดเอง เมื่อเปรียบเทียบกับกริดเครื่องจักรหรือกริดระบบตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง (Water Jet) กริดเหล่านี้ผลิตในกระบวนการเดียวที่แยกออกมา มีโครงสร้างเส้นใยต่อเนื่อง และไร้รอยต่อ โครงสร้างกรอบแบบปิดช่วยให้การจัดการทำได้ง่ายและไม่ซับซ้อน มีความแข็งแกร่งและความแข็งแรงสูง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • มีหลักกราไฟต์ (Graphite Post) สำหรับวางตำแหน่งให้เลือกหลากหลาย
  • สามารถปรับเปลี่ยนภาระ (บรรทุก) ที่กริด (Grid Loading) ตามสถานการณ์การใช้งานได้มากที่สุด
  • มีหลักหาจุดศูนย์กลางในตัวซึ่งง่ายต่อการติดตั้งและจัดตำแหน่ง
  • วางซ้อนกันได้ (Stackable)
  • โครงสร้างแบบหลายชั้นที่มีเสถียรภาพดีเยี่ยม

Share this content: