โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

การวางระบบอัตโนมัติระดับสูงสำหรับโรงงานและระบบในกระบวนการอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้โซลูชันที่มีความซับซ้อน มีระบบเครือข่าย และสมรรถนะที่สูงขึ้น ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา เราจึงนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนงานที่ครอบคลุมในเทคโนโลยีคาร์บอนและเซรามิกแก่ลูกค้า เพื่อการปรับโซลูชันให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะซึ่งรวมอยู่ในระบบที่เกี่ยวข้อง


อุตสาหกรรมแก้ว

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะเป็นแก้ว เหยือก หลอดแก้วใส่ยาฉีด หรือหลอดทดลอง วัสดุและส่วนประกอบของเราจะนำผลิตภัณฑ์แก้วที่ไวต่อความร้อนผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

ค้นหาเพิ่มเติม

ระบบการวัดและชั่งน้ำหนัก (Metrology)

เมื่อใดก็ตามที่ต้องการให้อุปกรณ์การวัดที่ได้รับการศึกษามาเป็นพิเศษให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูง จำเป็นต้องปรับส่วนประกอบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการอย่างละเอียดถูกต้อง 

ค้นหาเพิ่มเติม

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เราได้จัดหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญสูงสำหรับกระบวนการเกี่ยวกับน้ำ (Water Processing) 

ค้นหาเพิ่มเติม

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery and Equipment)

กำหนดให้ปลอกลูกปืนเสริมแรงคาร์บอนและไฟเบอร์กลาสของเราเป็นเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในด้านความน่าเชื่อถือในการทำงาน 

ค้นหาเพิ่มเติม

ระบบขับเคลื่อน (Drive Systems)

ส่วนประกอบของเราอยู่ในระดับมาตรฐานทองคำเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบส่งไฟฟ้าสำหรับระบบขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม 

ค้นหาเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมในเชิงกระบวนการ (Process Industry)

แปรงถ่านและหน้าสัมผัส (Contact) ของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหารไว้วางใจได้ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

ค้นหาเพิ่มเติม

โลหวิทยา (Metallurgy)

ด้วยคุณสมบัติที่ดีเลิศของวัสดุ จึงใช้แม่พิมพ์ ท่อ และเบ้าหลอมของเราได้อย่างวางใจในกระบวนการทางโลหวิทยา (Metallurgical Process) เช่น การหล่อต่อเนื่องหรือการรวมกลุ่มโลหะมีค่า 

ค้นหาเพิ่มเติม