โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


สำหรับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เราได้จัดหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญสูงสำหรับกระบวนการเกี่ยวกับน้ำ (Water Processing) ส่วนแนวทางดั้งเดิม (Conventional Approach) เราได้พัฒนาแอกทีฟชาร์โคล (Active Charcoal) แบบพิเศษที่ทำให้การไหลตัวดียิ่งขึ้นเนื่องจากแต่ละอนุภาคขนาดเฉพาะมีรูปร่างเป็นทรงกลม

ไอเดียยอดเยี่ยมสำหรับการบำบัดน้ำเสีย (Waste-water Treatment) คือไดอะมอนด์อิเล็กโทรด (Diamond Electrode) รุ่นใหม่ที่เราได้พัฒนาด้วยนวัตกรรมการเคลือบผิวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย (Waste-water Treatment) ในอุตสาหกรรมโดยตั้งอยู่บนสารตั้งต้นแกรไฟต์และเซรามิกที่ประหยัดเป็นการเฉพาะ ลำดับการพัฒนาสำคัญ ๆ ในแต่ละช่วงเวลาของไดอะมอนด์อิเล็กโทรด (Diamond Electrode) รุ่นประหยัดที่ผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมคือการแทนที่ไนโอเบียม (Niobium) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นราคาสูงที่ใช้ก่อนหน้านั้นด้วยแกรไฟต์ CFC และ เซรามิก SiSiC/SSiC

Share this content: