โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


ผลิตภัณฑ์แกรไฟต์และเซรามิกของเราทนต่อการใช้งานในอุณหภูมิระดับสูงที่สุดที่เกี่ยวข้องในการได้รับและการแปรรูปโลหะ และด้วยคุณสมบัติที่ดีเลิศของวัสดุ จึงใช้แม่พิมพ์ ท่อ และเบ้าหลอมของเราในกระบวนการทางโลหวิทยา (Metallurgical Process) เช่น การหล่อต่อเนื่องหรือการรวมกลุ่มโลหะมีค่าได้อย่างวางใจ

เรามีโซลูชันที่ใช่ที่มีความทนทานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงน้อยที่สุดสำหรับระบบส่งไฟฟ้าการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเหล็ก มีการใช้ระบบแยกฝุ่นแปรงและแปรงถ่านของเราแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งได้พิสูจน์ด้วยตนเองแล้วกับการใช้งานที่อุณหภูมิในระดับที่สูงที่สุด


ขอบเขตการใช้ผลิตภัณฑ์

Share this content: