โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)
พลังงานลม (Wind Energy) โรงไฟฟ้า (Power Plants)


จุดสมดุลของไอเดียเชิงนวัตกรรมคือการมีคุณภาพและจุดคุ้มทุนสูงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่ากลางแจ้งหรือในร่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นด้วยการผลิตเซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic Cell) ที่คุ้มทุน ซึ่งคุณวางใจเราได้ เพราะเราคือผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการแกรไฟต์สะอาด (Cleaning) และการเคลือบผิว (Coating) แกรไฟต์ คาร์บอนเสริมเส้นใยคาร์บอน (Carbon-fiber-reinforced Carbon, CFC) และซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) สำหรับใช้ในการผลิตโพลีซิลิคอน (Polysilicon) กระบวนการเกิดผลึก (Crystal Growing) และการผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer)

ในฐานะผู้ผลิตส่วนประกอบที่ทำจากแกรไฟต์และ CFC ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง เราจึงนำเสนอส่วนประกอบหลากหลายสำหรับกระบวนการโซชาร์ลสกี้ (Czochralski Process, CZ) กระบวนการหยุดการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง (Vertical Gradient Freeze Process, VGF) และกระบวนการซีเมนส์ (Siemens Process) สำหรับเทคโนโลยีการผลิตซิลิคอนและถังปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดช์เบด (Fluidized Bed Reactor, FBR) เราคือหุ้นส่วนที่คัดเลือกวัสดุ สร้างโซลูชันตามความต้องการของลูกค้า และผลิตส่วนประกอบให้เหมาะกับการใช้งานที่สุด เช่น การทำให้บริสุทธิ์ (Refinement)


ขอบเขตการใช้ผลิตภัณฑ์

Share this content: