โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


ด้านทางการแพทย์
การวิเคราะห์


ทางด้านการวิเคราะห์และการวินิจฉัยยิ่งถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ยิ่งต้องใช้กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกสำหรับวัสดุคาร์บอนและแกรไฟต์ของเรา

โซลูชันด้านแกรไฟต์ของเรามีความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงสำหรับการวิเคราะห์ที่มีลักษณะวิธีการหลากหลายและสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการแผ่รังสีและการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี (Atomic Absorption Spectroscopy) ขั้วบวกแกรไฟต์ (Graphite Anode) ของเราช่วยลดความร้อนออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีรังสีเอกซ์เกิดขึ้น เนื่องจากบริการเคลือบผิวด้วยคาร์บอนแบริเออร์ (Carbon Barrier) แบรนด์ Schunk Black Magic® อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา คุณจึงวางใจได้ในการป้องกันการปนเปื้อนของพื้นผิวและตัวอย่าง

Share this content: