โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronic)
อุตสาหกรรมซิลิคอน


อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronic) เริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีสำคัญในหลายอุตสาหกรรมซึ่งมีแนวโน้มมุ่งไปสู่การทำขนาดให้เล็กลง ดังนั้น ส่วนประกอบจึงต้องเติมเต็มความต้องการที่สูงขึ้นในเรื่องความหนาแน่นของกําลังไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือ และการผสมผสานกันของวัสดุ

เราได้พัฒนาและผลิตวัสดุผสมจากอะลูมินัมแกรไฟต์ (ALG) เพื่อรองรับการใช้งานเหล่านี้ในอนาคต โดยการผลิตผ่านกระบวนการแทรกซึมอะลูมินัมเหลวเข้าไปในรูพรุนของแกรไฟต์ด้วยความดัน (Pressurized Infiltration) ส่วนผสมโลหะแมตทริกซ์ (MMCs) เหล่านี้สร้างความประทับใจด้วยคุณลักษณะที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) สูงและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนเสถียร รวมถึงมีความหนาแน่นต่ำมากเนื่องจากการใช้งานได้จริงสำหรับงานวิศวกรรมในระดับดีเยี่ยม เราจึงผลิตส่วนประกอบจากวัสดุผสมนี้ได้โดยง่ายและเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของลูกค้า

Share this content: